Tarieven


Energetische therapie


Tarief

Alleen anamnese

Consult 30 minuten

€ 35,-

Eerste behandeling (zonder anamnese)

Consult 60 minuten

€ 55,-

Eerste behandeling (incl. anamnese)

Consult 90 minuten

€ 75,-

Vervolgbehandeling

Consult 60 minuten

€ 55,-

Vervolgbehandeling

Consult 90 minuten

€ 75,-


Betaling geschiedt contant direct na een behandeling of consult. Mocht je verhinderd zijn, verzoek ik je om je afspraak uiterlijk 24 uur van te voren af te zeggen. Bij het niet komen opdagen op een afspraak ben ik genoodzaakt de gereserveerde tijd in rekening te brengen.


Geregistreerd
Vereniging Van Energetisch Therapeuten

De ruim 350 bij de VVET aangesloten therapeuten zijn op Hbo-niveau opgeleid. Zij functioneren zelfstandig binnen de gezondheidszorg en staan onder toezicht en controle van de VVET. 


De therapeuten zijn verplicht zich regelmatig te laten bijscholen en zijn ingeschreven bij de RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg). Hiermee conformeren zij zich aan het onafhankelijke Klacht- en Tuchtreglement voor de natuurgerichte gezondheidszorg van de TCZ. 


Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)

De overheid wil dat iedereen goede zorg krijgt. Daarom heeft de overheid wettelijk vastgelegd wat goede zorg precies inhoudt. En wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg. Dit staat in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

U heeft een klacht. Wat nu ?

Klik hier om het Klachtenfolder-Quasir-en-VVET.pdf te downloaden